ناتوانی حرکتی وعلل آن

مشکل در عملکرد بدن یا ساختار بدن به صورت انحراف معنادار یا فقدان عضو که باعث ایجاد اختلال در حرکت فرد میشود را ناتوانی حرکتی گویند.

افراد مبتلا به ناتوانی حرکتی، نیازمند حمایت گسترده و مداوم در انجام فعالیتهای روزمره خود میباشند و غالبا ناتوانیهای دیگری همچون نارساییهای حسی و مشکلات رفتاری نیز دارند.

اعتقاد بر این است که اغلب ناتوانیهای چندگانه شامل نقایص حسی، عملکرد نامناسب مغز یا اختلالهای ژنتیکی هستند که پیشرفت به هنجار و رشد مهارتهای جسمی، اجتماعی و شناختی را مختل میسازند. 

از جمله ویژگیهای افراد دارای معلولیت چندگانه و شدید، ناتوانی حرکتی است. شایعترین علت شناخته شده این ناتوانیها، فلج مغزی است. فلج مغزی نتیجه نارسایی در رشد مغز و آسیب به مغز است. این آسیب وارده به مغز، منجر به ناتوانی حرکتی و محدویت کنترل حرکتهای ارادی در فرد میشود.

افراد مبتلا به ناتوانی حرکتی یا با این ناتوانی متولد میشوند و یا با آن رشد میکنند.از جمله دلایل ایجاد ناتوانی حرکتی در بدو تولد میتوان به اختلالات مادرزادی، عوامل زیستی مثل فقدان اکسیژن یا ناسازگاری خونی بین مادر و جنین، آسیبهای مغزی مادر در دوران بارداری و استفاده مادر از داروهای نامناسب اشاره کرد.

ناتوانی حرکتی

واکر، دستیار بیماران مبتلا به ناتوانی حرکتی   

از دست دادن تحرک، یکی از مشکلات عمدهای است که سالمندان و افراد معمول با آن دست و پنجه نرم میکنند. این افراد به دلیل ناتوانی حرکتی و عدم استقلال در انجام امورشان، به مرور به انزوا کشیده میشوند. واکر وسیله ای است که ثبات بیشتری از عصا دارد و برای کمک به افراد دارای ناتوانی حرکتی طراحی شده است.  این وسیله 4 پایه دارد و نحوه استفاده آن به اینصورت است که شخص ناتوان واکر را بلند کرده و چند سانتیمتری از خود دور میکند، آنگاه سعی میکند خودش را به سمت واکر بکشاند. نمونه دیگری از واکر نوع چرخ دار آن میباشد. استفاده از این وسیله برای افراد دارای تعادل متوسط تا خوب، توصیه میگردد.

واکر
واکر

دستگیره سالمندی، تکیه گاهی مطمئن

از دیگر وسایل کمکی برای سالمندان و افراد مبتلا به ناتوانی حرکتی، میتوان به دستگیره سالمندی اشاره کرد. این دستگیرهها در حمام یا سرویسهای بهداشتی نصب میشوند و تکیه گاهی مناسب و قوی برای تکیه دادن و بلند شدن این افراد می باشند.

دستگیره سالمندی
دستگیره سالمندی