درمان با استفاده از تاباندن فوتون ها و نور را اصطلاحا فوتوتراپی می گویند که با استفاده از دستگاه زردی و یا به عبارت دیگر دستگاه فوتوتراپی انجام می شود. 

همان طور که همه ما به خوبی مطلع هستیم، زردی یا یرقان یکی از بیماری های شایع در میان نوزادانی است که به تازگی متولد شده اند. چنین کودکانی باید به منظور درمان هر چه سریع تر از دستگاهی تحت عنوان دستگاهزردی استفاده نمایند. خوب است بدانید که دستگاه زردی یکی از دستگاه هایی است که عوارض جانبی بسیار ناچیزی دارد. گاهی نیز این دستگاه فاقد هر گونه عارضه ای برای نوزاد می باشد. 

تشخیص زود هنگام زردی نوزادان و شروع به موقع درمان های اولیه موجب جلوگیری از بروز عوارض جدی این بیماری می شود. فلج مغزی، عقب ماندگی ذهنی، حملات صرعی، اشکال در تعادل حرکتی و بروز ناهنجاری های دندانی و ناشنوایی از مهم ترین عوارض غیر قابل درمان در عدم درمان به موقع زردی در نوزادان می باشد. دستگاه زردی این امکان را فراهم می سازد که با بهره گیری از درمان به موقع از وقوع این مشکلات غیر قابل جبران پیشگیری کنید.

 نور درمانی با استفاده از دستگاه زردی یکی از رایج ترین روش های مقابله با زردی در نوزادان می باشد. نور موجب تغییر شکل و ساختمان مولکول های بیلی روبین می گردد.  نور درمانی با استفاده از دستگاه زردی زمینه از بین رفتن و شکستن بیلی روبین های زیر پوست و جدا شدن و دفع شدن آن ها از پوست و خون نوزاد تازه متولد شده می گردد. 

زردی - دستگاه زردی

ویژگی های دستگاه زردی

تاثیر نور در کاهش بیلی روبین یا به عبارت دیگر زردی نوزادان نخستین بار در سال 1956 توسط یک پرستار انگلیسی مشاهده شد. تحقیقات بعدی انجام شده در این زمینه حاکی از چگونگی جذب شدن نور به سیله مولکول های بیلی روبینی بود. پس از وقوع این جذب، این مولکول ها به ایزومرهای نوری و ایزومرهای ساختاری بدیل گشته و سپس از طریق ادرار و نیز کبد نوزاد به سادگی دفع می شوند. 

پس از این که فتوبیولوژی بیلی روبین مورد شناخت واقع شد، در سال 1958 دستگاه های فوتوتراپی ساخته شده و به بازار عرضه شدند. از آن پس این گونه دستگاه ها را به عنوان یک روش درمانی غیر تهاجمی برای رفع زردی نوزادان بدون هیچ گونه عارضه ای مورد استفاده قرار دادند. امروزه استفاده از دستگاه زردی به وفور در میان نوزادان دیده می شود. 

  • لامپ های دستگاه زردی

دستگاه زردی معمولی که با هدف درمان زردی کودکان طراحی می شوند، دارای لامپ های سفید، آبی، آبی – سبز فلوئورسنت و هالوژن و ال ای دی می باشند. بهترین طیف مورد استفاده به منظور در دستگاه زردی که بیشتین جذب را داشته و به همین دلیل غالب اوقات مورد استفاده قرار می گیرد، حدود 470-420 نانومتر است. این طیف دارای رنگ آبی می باشد. 

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مسائل در درمان بیماری زردی نوزادان با استفاده از دستگاه زردی، محل استقرار لامپ در بالای سر نوزاد می باشد. این موضوع بر تاثیر نور افکن ها بسیار موثر است.