فشار خون به چه معناست؟

فشارخون، فشار ایجاد شده توسط گردش خون به دیواره رگهای خونی است. فشارخونکه یکی از علائم حیاتی میباشد، همراه با تعداد تنفس، درجه حرارت بدن، ضربان قلب و اشباع اکسیژن اندازهگیری میشود.

از آنجا که پمپاژ خون به وسیله قلب عملی ضربان آور است، فشارخون بین دو سطح حداقلی و حداکثری در نوسان میباشد. فشارخون طبیعی باید کمتر از 120 و روی 80 میلیمتر جیوه باشد. عوامل زیادی از جمله فعالیت بدنی، فعالیت مغزی، تحریکات عصبی و دردناک، مصرف الکل و دخانیات و… بر میزان فشارخون اثر گذارند.

فشارخون بیماری است که امروزه به دلیل سبک زندگی کم تحرک و رژیم غذایی نامناسب به شدت در میان افراد رواج پیدا کرده است. این بیماری گاه بدون هیچ نشانهای بروز میکند. به گونهای که خیلی از افراد بدون آنکه مطلع باشند، سالهاست به این بیماری دچار شدهاند وگاهی نیز علائمی همچون سرگیجه، سردرد و خونریزی بینی به همراه دارد. فشارخون در صورتی که جدی گرفته نشود، عواقب جبران ناپذیری چون تورم مغزی، سکته مغزی و پارگی سرخرگ اصلی قلب به دنبال خواهد داشت.

کنترل فشارخون

فشارسنج  وانواع آن

فشارسنج دستگاهی است که در پزشکی برای اندازهگیری میزان فشارخون افراد استفاده میشود و انواع مختلفی دارد. فشار سنج جیوهای، فشارسنج عقربهای و فشارسنجهای دیجیتالی که در دو مدل مچی و بازویی در بازار یافت میشود، از انواع این وسیله هستند و متداولترین نوع آن، مدل دیجیتالی است.

برای استفاده از دستگاه فشارسنج دیجیتالی، ابتدا اطمینان حاصل کنید که آرام هستید. زیرا استرس دقت اندازهگیری این وسیله را کاهش میدهد. سپس کاف فشارسنج را در حد فاصل شانه تا آرنج، در وسط بازو، ببندید. فشار سنج را روشن کنید. مشاهده میکنید که کاف متورم شده و به بازویتان فشار میآورد. بعد از چند ثانیه دستگاه به طور خودکار خالی از هوا شده و اعدادی روی صفحه نمایش نمایان میشود. این اعداد به سه بخش تقسیم میشوند. عدد فوقانی نمایانگر فشارخونبالا و عدد پائین آن نشانگر فشارخون پایین است. پائینترین عدد نیز ضربان قلب را نشان میدهد.