دیابت نوعی بیماری مزمن است و زمانی در بدن رخ میدهد که لوزالمعده به قدر کافی انسولین ترشح نکند و یا بدن قادر به استفاده موثر از این هورمون نباشد و انواع مختلفی شامل دیابت نوع یک، نوع دو و دیابت بارداری دارد. از آنجا که شایعترین علامت ابتلا به دیابت افزایش قندخون است، لذا اندازهگیری مرتب قندخون ضروری است و خرید یک دستگاه تست قند خون پیشنهاد میشود.