پروستات غده ای کوچکست که در پایین مثانه قرار گرفته است. این غده به کنترل ادرار و ایجاد شرایطی برای تغذیه و فعالیت اسپرمها کمک میکند. با افزایش سن مردان گاها این غده نیز شروع به رشد کرده و مشکلات زیادی از جمله عدم رضایت فرد و شریک زناشوئی وی از رابطه جنسی را به وجود میآورد. توصیه ما به این افراد استفاده از دستگاه توانبخشی جنسی میباشد.