وسواس فکری، یک اختلال روانی فکری است که ناشی از یکسری افکار ناخواسته با تصویرهای ذهنی تکراری می باشد که برای شخص غیرقابل قبول می باشد.افراد مبتلا به وسواس فکری دارای علائم خاصی هستند که ممکن است این علائم و رفتار ها ممکن است تمام جوانب زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. ژنتیک و ساختار و کارکرد مغز و محیط زندگی تاثیر زیادی در بروز وسواس فکری دارند