فراموشی یکی از آن دسته عملکردهایی است که به موجب آن فرد دچار مشکلات عدیده می شود و پیامدهای خطرناکی در پی دارد.فراموش کردن بعضی چیزها مانند کلید خانه می تواند بسیار طبیعی باشد اما فراموشی ناگهانی و شدید مانند فراموش کردن نام فرزندتان می تواند خطرناک باشد و نشانه هایی از بیماری فراموشی به حساب می آید.علت فراموشی می تواند تاصیر مصرف دارو-افسردگی-ضربه به سر-کمبود ویتامین ب12-سکته مغزی و تومور مغزی باشد که باید توسط پزشک مورد بررسی و درمان قرا ر گیرد