یکی از مشکلاتی که با بالا رفتن سن گریبانگیر افراد میشود، بی اختیاری ادرار است. البته کهولت سن تنها دلیل این مشکل نیست. در بی اختیاری ادرار فرد فاقد کنترل مثانه خود میباشد و به این ترتیب دفع غیر ارادی ادرار صورت میگیرد. یکی از راهحلهای پیشنهادی برای این افراد، استفاده از پوشک بزرگسالان است که به دو شکل چسبی و شورتی موجود میباشد.