به علم درمان بیماریها و ناهنجاریهای استخوان و مفاصل ارتوپدی میگویند. این بیماریها به دلایل مختلف از جمله حرکات ورزشی، بیماریهای مادرزادی اندامها، فرسودگی استخوانها و… رخ میدهد. برخی از بیماران مبتلا به این مشکلات ناچار به عمل جراحی تن میدهند و برخی دیگر نیز با استفاده از وسایل طبی موجود مانند زانوبند و شکمبند، درمان میشوند.