دستگاه اکسیژن ساز که گاها تحت عنوان دستگاه تغلیظ کننده اکسیژن نیز اطلاق می گردد، نوعی وسیله برقی به منظور فراهم نمودن اکسیژن مورد احتیاج بیماران دارای مشکلات تنفسی با استفاده از تغلیظ نمودن هوای محیط اطراف به اکسیژن خالص است. 

هوایی که ما و شما در طول شبانه روز تنفس می کنیم، متشکل از 78 درصد نیتروژن و 21 درصد اکسیژن می باشد. دستگاه اکسیژن ساز می تواند هوای داخل اتاق را کمپرس کرده و نیتروژن موجود در آن را از بین ببرد. این کار موجب تهیه اکسیژن پزشکی بالای 95 درصد برای بیمارانی که از این نوع اکسیژن برای تنفس استفاده می کنند، می گردد. 

آشنایی با دستگاه اکسیژن ساز

اکسیژن ساز چه زمانی استفاده میشود؟

اکسیژن ساز به منظور تهیه اکسیژن مورد نیاز بیمارانی که از نارسایی های ریوی نظیر COPD و ILD و… رنج می برند و نیز آن دسته از افرادی که میزان اکسیژن خون آن ها از حد طبیعی و نرمال پایین تر است، مورد استفاده قرار داده می شود. 

اکسیژن ساز را غالبا زمانی مورد استفاده قرار می دهند که بیمار به منظور افزایش سطح اکسیژن خون خود نیازمند اکسیژن اضافی باشد. لازم به ذکر است که تنها پزشک قادر به تعیین ساعات استفاده از این دستگاه می باشد که این ساعات با توجه به وضعیت بیمار بین 1 الی 24 ساعت متغیر است. 

  • نحوه عملکرد اکسیژن ساز

مکانیزم ساز و کار دستگاه اکسیژن ساز بسیار ساده به نظر می رسد. این دستگاه در مرحله نخست با گرفتن هوای داخل اتاق، نیتروژن موجود در آن را از بین می برد. اکسیژن ساز با این کار اکسیژن طبی بالای 95 درصد را تولید کرده و در اختیار بیمار قرار می دهد. توجه داشته باشید همان طور که پیش تر نیز اشاره کردیم، 78 درصد از حجم هوای محیط اطرافمان را نیتروژن و 21 درصد آن را اکسیزن تشکیل می دهد.

بنابراین می توان گفت که دستگاه اکسیژن ساز با از بین بردن نیتروژن موجود در هوا، می تواند بین 90 الی 95 درصد اکسیژن خالص تولیدی را برای بیمار تهیه سازد. 

نحوه کارکرد اکسیژن ساز را در 4 مرحله زیر تعریف می کنند:

  1. هوای موجود در محیط اتاق وارد دستگاه تولید کننده اکسیژن می شود.
  2. نیتروژن موجود در هوای محیط یا به صورت سطحی جذب شده و یا به دام می افتد.
  3. خروجی اکسیژن را بر اساس لیتر بر دقیقه تنظیم می کنند.
  4. اکسیژن خالص تولید شده با استفاده از یک ماسک و یا نازل به شخص بیمار منتقل می شود. 
  • انواع اکسیژن ساز
  • اکسیژن ساز ایستا یا خانگی

این دستگاه با استفاده از برق شهری فعال می شود. دلیل نام گذاری این دسته از دستگاه ها نیاز آن ها به برق شهری و عدم امکان جا به جایی دستگاه می باشد. این دستگاه دارای 13 الی 28 کیلوگرم وزن و چرخ هایی به منظور حمل در منزل می باشد.

  • اکسیژن ساز همراه

تفاوت این نوع از دستگاه ها با نوع خانگی آن ها قابلیت کارکردشان با استفاده از باتری می باشد. همین امر موجب می شود تا این دستگاه ها را بتوان در خارج از منزل نیز مورد استفاده قرار داد.